Obóz terapeutyczny w Funce

W dniach 27.06.2015 – 04.07.2015 r. dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim wyjechały na obóz terapeutyczny do Funki koło Chojnic. Organizatorem wypoczynku było Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”. Projekt Stowarzyszenia „Czas radości i zabawy w leśnej krainie” umożliwił wychowankom wypoczynek i przeżycie „czarodziejskich” chwil wśród jezior i lasów Borów Tucholskich.
Zajęcia socjoterapeutyczne na obozie były integralna formą wsparcia dzieci uczestniczących w nich przez cały rok. Stanowiły wzmocnienie procesu socjoterapeutycznego w oparciu o odkrywanie siebie, swoich możliwości i ograniczeń w kontakcie z przyrodą i sztuką. Celem tych zajęć było również wyrażanie siebie, swojego potencjału, wzmacnianie poczucia własnej wartości rozwijanie ciekawości poznawczej, uczenie się bycia odpowiedzialnym za swoje zachowanie, radzenia sobie w relacjach z rówieśnikami , jak również w sytuacjach trudnych. Szczególnie ważne było zapewnienie dzieciom będących w różnych sytuacjach życiowych bezpieczeństwa, prawidłowych relacji i niezwykłej radości przeżyć podczas zajęć.

To był naprawdę niesamowity czas! Piękna pogoda, zajęcia i oferta Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej zapełniły dzieciom obozowy czas od rana do późnego wieczora. Dzieci skorzystały z wielu atrakcji, jakimi było żeglowanie po jeziorze Charzykowskim, badanie głębokości wód i oglądanie ławic ryb na statku badawczym „Bartku”, sterowanie żaglówkami, wycieczki rowerowe, wędrówki edukacyjne na bagna, ornitologia, dendrologia, strzelanie z łuków i wiele innych. Dzieci rozwijały też swój potencjał twórczy podczas zajęć z makramy, ceramiki, rzeźby i plastyki. Niespodzianką były też odwiedziny Grupy Kuglarskiej działającej przy Klubie Młodych Twórców, która uczyła dzieci sztuczek i umiejętności cyrkowych. W czasie wolnym od zajęć wszyscy zażywali kąpieli, spędzali czas ze sobą na wspólnych zabawach, śpiewach a wieczorem bawili się na dyskotekach.

Ten wakacyjny czas spędziliśmy wszyscy w atmosferze ciepła, uśmiechu, życzliwości, integracji, wzajemnych dobrych relacji oraz pozytywnych wzmocnień.