Ogłoszenie naboru do projektu „Z WTZ na rynek pracy”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, w Sępólnie Krajeńskim w związku z realizacją projektu ogłaszają nabór uczestników do projektu „Z WTZ na rynek pracy” nr grantu 2/2020/EFSG/10/2019.

Projekt pt. „ Z WTZ na rynek pracy”  realizowany na terenie powiatu sępoleńskiego zakłada aktywną integrację 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, przy zastosowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą osoby wykluczone społecznie ze względu na niepełnosprawność intelektualną.

 Realizacja projektu oparta będzie na IPR każdego uczestnika i zawierać będzie narzędzia aktywizacji społecznej:

– Warsztaty psycho-społeczne dla wszystkich uczestników projektu

– Indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne

– Treningi kompetencji społecznych

Narzędzia aktywizacji zawodowej:

– Indywidualne doradztwo zawodowe

– Kursy zawodowe

– Staże zawodowe

– Trener pracy dla uczestników projektu

Nabór prowadzony będzie do 28.09.2020 r. do godziny 1500

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” Kościuszki 3 Sępólno Krajeńskie   tel. 52 321 14 42 oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 pod nr telefonu  600 342 632.

Formularz zgłoszeniowy