OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko  nr RPKP.10.01.02-04-0001/18

Gmina Sicienko oraz Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w związku z realizacją projektu Innowacyjna edukacja dla szkół w i Gminie Sicienko  nr RPKP.10.01.02-04-0001/18 ogłasza nabór na:

  1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach zadania dotyczącego realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego (typy projektu: 2b, 2a, 1a).
  2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – w ramach zadania dotyczącego realizacji działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
  3. Szkolenia dla nauczycieli w ramach zadania dotyczącego podniesienia kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych szkół (typy projektu: 6a, 6b, 6e, 6f, 6h).

Szczegóły dotyczące zajęć oraz regulaminy rekrutacje dostępne są w szkołach uczestniczących w projekcie oraz w siedzibie Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom przy ul. Szkolnej 8/7 w Sępólnie Krajeńskim.

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

                      Sławomir Jaskulski

Szkoły biorące udział w projekcie:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

Bydgoska 8

86-014 Sicienko,

 

Szkoła Podstawowa im.Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Wojnowo1A

86-014 Sicienko,

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w

Kruszynie

Kruszyn, ul. Szkolna 6

86-014 Sicienko,

 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie

Samsieczno 34a

86–014 Sicienko,

 

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie

Strzelewo 1

86-014 Sicienko,

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie

Trzemiętowo 2

86-014 Sicienko.

 

Załączniki do pobrania:

Deklaracja udziału – UCZEŃ

Deklaracja udziału – NAUCZYCIEL