Ogłoszenie o naborze do projektu

Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2 nr RPKP.10.01.02-04-0004/21

Gmina Sicienko oraz Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w związku z realizacją projektu Innowacyjna edukacja dla szkół w i Gminie Sicienko – edycja 2 nr RPKP.10.01.02-04-0004/21 ogłasza nabór na:

1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – w ramach zadania dotyczącego realizacji działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
2. Szkolenia dla nauczycieli w ramach zadania dotyczącego podniesienia kompetencji nauczycieli szkół (typy projektu: 6d, 6e, 6h).

Szczegóły dotyczące zajęć oraz regulaminy rekrutacje dostępne są w szkołach uczestniczących w projekcie oraz w siedzibie Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom przy ul. Szkolnej 8/7 w Sępólnie Krajeńskim.

Czas trwania rekrutacji – GRUDZIEŃ 2021

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom
Sławomir Jaskulski

Szkoły biorące udział w projekcie:
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie
Strzelewo 1
86-014 Sicienko

Deklaracja udziału NAUCZYCIEL Sicienko
Deklaracja udziału UCZEŃ Sicienko
Regulamin rekrutacji nauczyciele Sicienko
Regulamin rekrutacji uczniowie Sicienko