Ogłoszenie o naborze do projektu „Bezpieczny dom – pewna przyszłość”

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w związku z realizacją projektu „Bezpieczny dom – pewna przyszłość”, Nr projektu:  RPKP.09.03.02-04-0005/20 ogłaszają nabór uczestników do projektu.

logoEFS

Nabór ogłoszony jest na 48 miejsc w projekcie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące wsparcie: 

I. Działania wspierające uczestników w usamodzielnieniu, a w ramach zadania:

 • Wsparcie psychologiczne
 • Trening kompetencji rodzicielskich
 • Trening kompetencji społecznych
 • Treningi kulinarne
 • Trening ekonomiczny
 • Trening higieniczny z elementami wizażu
 • Treningi gospodarcze
 • Warsztaty IT dla uczestników
 • Warsztaty “Gry i zabawy z dziećmi”
 • Poradnictwo rodzinne
 • Wsparcie terapeutyczne
 • Coaching
 • Wsparcie Trenera wspomagania pracy
 • Wsparcie mentorów rodzin
 • Wsparcie pracowników socjalnych

II. Usługi wspierania rodzin w aktywizacji społecznej prowadzone w środowisku lokalnym

 • Zajęcia animacyjne
 • Wyjazdy integracyjne

W trakcie warsztatów i szkoleń uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienia oraz opieka nad dziećmi.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie załączonej deklaracji i przekazanie go do siedziby Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 w Sępólnie Krajeńskim lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8. Deklaracje można przesyłać również w formie elektronicznej na adres carpal@wp.pl.

Termin składania deklaracji – 26 lutego 2021 roku do godziny 14.00!!! (decyduje data wpływu)

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Stowarzyszeniu Dorośli –Dzieciom pod nr telefonu  606 465 124.

Szczegóły procesu rekrutacyjnego znajdują się w załączonym do niniejszego ogłoszenia regulaminie rekrutacji.

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

Sławomir Jaskulski

 

Finasowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 978 485,73 zł

Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej: 831 712,85 zł

Dofinasowanie ze środków budżetu państwa: 48 924,30 zł

Wkład własny 97 848,58 zł

 

Deklaracja udziału – DOROSŁY

Deklaracja udziału – DZIECKO

REGULAMIN REKRUTACJI