OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU – Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej

logoStowarzyszenie Dorośli-Dzieciom oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w związku z realizacją projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej nr RPKP.09.02.01-04-0020/17 ogłaszają nabór uczestników do projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy).

 • W ramach projektu przewiduje się m.in.:
 • Poradnictwo psychospołeczne – poradnictwo rodzinne
 • Poradnictwa psychospołecznego – poradnictwo prawne
 • Asystenci rodziny
 • Poradnictwo psychospołecznego – psycholog/terapeuta
 • Warsztaty IT
 • Spotkania z coachem
 • Warsztat ABC przedsiębiorczości
 • Doradztwo zawodowe
 • Trening kompetencji społecznych
 • Trening kompetencji rodzicielskich
 • warsztat rozwoju lokalnego z treningiem twórczego myślenia
 • Szkolenia zawodowe – zwracamy koszty dojazdu na szkolenia zawodowe
 • Stypendia stażowe
 • Zasiłki celowe
 • Wyjazdy edukacyjne

W trakcie realizacji projektu  zapewniamy opiekunów dla dzieci uczestników projektu podczas szkoleń/warsztatów.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8 tel. 52 388 84 50 oraz w Stowarzyszeniu Dorośli –Dzieciom pod nr telefonu  606 465 124

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej                        Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

Izabella Frohlke                                                                    Sławomir Jaskulski

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Deklaracja udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe oświadczenia uczestnika projektu

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI