Ogłoszenie o naborze do projektu „Centrum Aktywności Rodziny”

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w związku z realizacją projektu „Centrum Aktywności Rodziny ” Nr RPKP.09.02.01-04-0003/21 ogłaszają nabór uczestników do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące wsparcie:

 • Poradnictwo psychospołeczne – poradnictwo rodzinne
 • Asystenci rodziny
 • Poradnictwo psychospołecznego – psycholog/terapeuta
 • Warsztaty IT
 • Spotkania z coachem
 • Warsztat ABC przedsiębiorczości
 • Doradztwo zawodowe
 • Trening kompetencji społecznych
 • Trening kompetencji rodzicielskich
 • Warsztat rozwoju lokalnego z treningiem twórczego myślenia
 • Warsztaty autoprezentacji
 • Indywidualne warsztaty wizażu
 • Szkolenia zawodowe – zwracamy koszty dojazdu na szkolenia zawodowe
 • Stypendia stażowe
 • Kursy prawa jazdy
 • Wyjazdy animacyjne

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W trakcie realizacji projektu zapewniamy opiekunów dla dzieci uczestników projektu podczas szkoleń/warsztatów.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Stowarzyszeniu Dorośli –Dzieciom pod nr telefonu 606 465 124.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 1 września 2021 roku do 25 października 2021 roku do godziny 12.00 osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 w Sępólnie Krajeński, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 8 w Sępólnie Krajeńskim, listownie (decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia lub OPS) lub elektroniczne na adres carpar@wp.pl (oryginały należy dostarczyć po zakończeniu procesu rekrutacji).

Załączniki do pobrania:

CAR – formularz zgłoszeniowy

CAR – deklaracja udziału w projekcie

CAR – dane osobowe

 

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom
Sławomir Jaskulski

 logoEFS