Ogłoszenie o naborze do projektu „Przyjazna przystań”

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim oraz Świetlica Terapeutyczna  w Sępólnie Krajeńskim w związku z realizacją projektu „Przyjazna przystań”, Nr projektu:  RPKP.09.03.02-04-0007/20 ogłaszają nabór uczestników do projektu.

Nabór dotyczy:

 • 94 miejsc dla dzieci na zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej
 • 75 miejsc dla rodziców dzieci uczęszczający na zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej (osobami z rodzin otrzymujących dodatkowe wsparcie będą osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej)

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące wsparcie:

I. Działania wspierające rodziny w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, a w ramach zadania:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Psycholog
 • Trening kompetencji rodzicielskich
 • OJOM – pogotowie naukowe
 • Rodzinne warsztaty kulinarne
 • Stworzenie Rodzinnej Pracowni Majsterkowania – prowadzenie zajęć
 • Utworzenie Klubu Młodego Odkrywcy – prowadzenie zajęć
 • Rodzinny klub aktywności ruchowej – prowadzenie zajęć
 • Inspiracje plastyczne – PORTRET RODZINY – prowadzenie zajęć
 • Zajęcia z kreatywności i twórczego myślenia ZIELONY BOCIAN
 • Pracownia samodzielności – zajęcia krawieckie
 • Warsztaty IT
 • Obóz dla dzieci uczestniczących w projekcie
 • Warsztaty dla rodziców „Wspieram moje dziecko w rozwoju kompetencji uczenia się”
 • Wsparcie mentorów dla rodzin

II. Usługi wspierania rodzin w aktywizacji społeczno-zawodowej

 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty coachingu i toturingu dla rodzin
 • Grupy wsparcia dla rodziców
 • Animacje rodzinne
 • Usługi psychospołeczne – terapeuta
 • Coaching indywidualny dla rodziców

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie załączonej deklaracji i przekazanie go do siedziby Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 w Sępólnie Krajeńskim lub w siedzibie Świetlicy Terapeutycznej przy ul. K. Baczyńskiego 2 w Sępólnie Krajeńskim. Deklaracje można przesyłać również w formie elektronicznej na adres  doroslidzieciom2015@gmail.com.

Termin składania deklaracji 17 listopada 2020 roku do godziny 10.00!!!

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Stowarzyszeniu Dorośli –Dzieciom pod nr telefonu  606 465 124.

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

                 Sławomir Jaskulski

Deklaracja dziecko

Deklaracja rodzic

Regulamin rekrutacji