Ogłoszenie o trwałości projektu „Bezpieczny dom – pewna przyszłość” i dostępności miejsc świadczenia usług społecznych

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w związku z zakończeniem realizacji projektu „Bezpieczny dom – pewna przyszłość”, Nr projektu:  RPKP.09.03.02-04-0005/20 podają do publicznej wiadomości, że dysponują 26 miejscami świadczenia usług społecznych, dla osób z osobą potrzebujący̨ wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym:
7 miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych
19 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

We wsparciu w ramach trwałości projektu mogą wziąć udział osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 w Sępólnie Krajeńskim lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Stowarzyszeniu Dorośli –Dzieciom pod nr telefonu 606 465 124 mail: carpal@wp.pl.

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom
Sławomir Jaskulski