Okresy narodzin dziecka

gmina, sd-d

26 maja br. na spotkaniu w Szkole Rodzenia rozmawialiśmy o tym, na jakie okresy dzieli się poród. Aby omówić i zobrazować proces przychodzenia na świat maluszka, wykorzystany został fantom porodowy, czyli model przedstawiający kobiecą miednicę z w pełni rozwiniętym noworodkiem i łożyskiem.

W oparciu o niego omówione zostały fazy porodu oraz możliwe sposoby ułożenia płodu. Pierwszy okres porodu to tzw. okres rozwierania – w jego trakcie szyjka macicy rozwiera się w do ok. 10 cm. Drugi okres porodu to poród właściwy, czyli etap rodzenia się dziecka. Trzeci okres porodu to okres łożyskowy (od urodzenia noworodka do momentu wydalenia popłodu, czyli łożyska).

Wiedza zdobyta podczas spotkania wyjaśniła przyszłym mamom, jak przebiega poród naturalny oraz co będzie działo się z ich ciałem podczas narodzin dziecka.

Zapraszamy na kolejne spotkanie!

Zadanie realizowane w ramach projektu Szkoła Rodzenia „Mamo, tato tu jestem IV”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj., finansowane jest ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.