Plan porodu i I okres porodu

gmina, sd-d15 września 2017 r. spotkanie w Szkole Rodzenia „Mamo, tato tu jestem IV” dotyczyło planu porodu, czyli dokumentu, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące preferowanego przebiegu porodu i I okresu porodu.

W planie porodu przyszła mama zawiera swoje oczekiwania – dotyczące np. obecności osoby towarzyszącej podczas porodu, przecięcie pępowiny czy formy łagodzenia bólu. Każdy szpital posiada indywidualny plan porodu, z którym należy się zapoznać przy wyborze miejsca narodzin dziecka.

I okres porodu charakteryzuje się regularnymi skurczami i obniżaniem się główki w kanale rodnym i trwa do pełnego rozwarcia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie!

Zadanie realizowane w ramach projektu Szkoła Rodzenia „Mamo, tato tu jestem IV” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. Projekt finansowany ze środków Gminy Sępólno Kraj.