Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego!

W konkursie o dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 roku i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi
(w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Termin składania wniosków mija 25 października 2016 roku, o godzinie 12.00.
Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stroniewww.rownacszasne.pl, a także na portalu ngo.pl, który jest patronem medialnym konkursu.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Prosimy również o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji.
Proponujemy Państwu również udział w bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach, które we wrześniu odbędą się w pięciu miastach w Polsce. Są jeszcze wolne miejsca (http://rownacszanse.pl/i291). A osoby, które już zarejestrowały się na szkolenie informujemy, że 3 września otrzymają potwierdzenie rejestracji i inne dokładne informacje.
Szkolenia dotyczą pisania wniosku, planowania i realizacji projektu w ramach Programu “Równać Szanse”. Udział w szkoleniu może stanowić dobre przygotowanie do aplikowania w Regionalnym Konkursie Grantowym.
Więcej informacji i rejestracja na szkolenia, a także ogłoszenie konkursu na stronie www.rownacszanse.pl