PORADNICTWO PRAWNE – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie poradnictwa psychospołecznego – poradnictwa prawne dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę poradnictwa prawnego. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedną godzinę poradnictwa. W ramach projektu planuje się 220 godzin poradnictwa prawnego.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 13 lutego 2019 r.

Informację o cenie za jedną godzinę poradnictwa prawnego  na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „PORADNICTWO PRAWNE – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 13 lutego 2019 roku.

 

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”