PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę poradnictwa rodzinnego. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na wskazany poniżej adres mailowy cenę za jedną godzinę poradnictwa rodzinnego. W ramach projektu planuje się około 200 godzin poradnictwa rodzinnego realizowanych w okresie od 9 września 2019 do 31 sierpnia 2020 roku w terminach ustalanych w okresach miesięcznych.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 3 września 2019 roku.

Informację o cenie jednej godziny poradnictwa rodzinnego  na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy:

carpal@wp.pl wpisując w temacie „PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 3 września 2019 roku.

UWAGA: godzina = 60 minut

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”