PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia/rozeznanie rynku

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie poradnictwa psychospołecznego – poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedno spotkanie w ramach poradnictwa rodzinnego. Szacowany czas trwania spotkania od 1 godziny do 3 godzin w zależności od indywidualnych potrzeb i ilości członków rodziny. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę za jedno spotkanie. W ramach projektu planuje się organizację około 54 spotkań.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 7 lutego 2019 roku.

Informację o cenie jednego spotkania  na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 7 lutego 2019 roku.

 

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”