Punkt Informacji Turystycznej

pit-gmina-sddW ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim pozyskało z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie środki na działanie Punktu Informacji Turystycznej w roku 2019 r.

Punkt Informacji Turystycznej ściśle współpracuje z Gminnym Centrum Informacji. Głównym celem Punktu Informacji Turystycznej jest promowanie walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Sępólno Krajeńskie i Krajny zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców. Punkt Informacji Turystycznej jest otwarty w dni powszednie w godz. 800-1800 i  w soboty 1100-1500 w budynku Centrum Aktywności Społecznej (ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Kraj.). Kontakt telefoniczny: 52 388 25 97.

W Punkcie Informacji Turystycznej realizowane są działania mające na celu m.in. eksponowanie walorów przyrodniczych sępoleńskich terenów, ochronę środowiska naturalnego, upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego, popularyzację wiedzy o regionie, zachęcające do aktywnego spędzania czasu wolnego.

W ramach działalności Punktu jest prowadzona strona internetowa pełniąca funkcję promocyjną i informacyjną naszego regionu. Strona podzielona jest na zakładki, które dostarczają wiadomości na temat bazy noclegowej, gastronomicznej, dostępnych form rekreacji, przyrody ora zabytków ziemi krajeńskiej, w formie galerii zamieszczone są  zdjęcia ukazujące walory turystyczno-przyrodnicze gminy i Krajny (adres strony: https://www.pitsepolno.pl/). W Punkcie dostępne są publikacje, zakładki, ulotki, foldery, pocztówki, przewodniki turystyczne, teczki oraz inne gadżety promujące naszą Gminę. Zapraszamy do odwiedzenia facebookowego profilu Punktu Informacji Turystycznej, na którym znajdą Państwo aktualne informacje oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń.