Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim pozyskało z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie środki na działania „Punktu Konsultacyjno-Profilaktycznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2017.

Celem Punktu Konsultacyjno-Profilaktycznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” jest propagowanie i udostępnienie osobom (uzależnionym, eksperymentującym, rodzicom, opiekunom prawnym, pedagogom) z gminy Sępólno Krajeńskie miejsca kontaktu ze specjalistą terapii uzależnień.

Świetlice, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, jak i też zainteresowane problematyką instytucje czy osoby mogą uzyskać bezpłatne konsultacje, warsztaty szkoleniowe lub wykłady dotyczące ogólnych zagadnień narkomanii oraz konsekwencji kontaktu z dopalaczami i narkotykami. Planowane działania mają na celu: podnieść wiedzę oraz świadomość mieszkańców dotyczącą niebezpieczeństwa kontaktu z dopalaczami i narkotykami, zminimalizować przyzwolenie rówieśnicze na styczność z narkotykami, zmienić świadomość młodych ludzi oraz dorosłych na temat mitów dotyczących środków odurzających. Dodatkowo w 2017 r.  prowadzona zostanie kampania profilaktyczno-informacyjna dla rodziców „Rodzicu czy wiesz jak zareagować, gdy odkryjesz kontakt swojego dziecka z narkotykami, dopalaczami?”

Siedziba Punktu mieści się przy ul. Szkolnej 8 w Sępólnie Krajeńskim. Dyżury prowadzone są dwa razy w tygodniu – poniedziałek w godz. 1600-1800 i w czwartek 800-1000. Osoby zainteresowane więcej informacji mogą uzyskać dzwoniąc pod numer: 606-806-117. Zapraszamy do współpracy!