Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim pozyskało środki finansowe w wysokości 10.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na działania „Punktu Konsultacyjno-Profilaktycznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”. To zadanie publiczne związane jest z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”.

Celem Punktu Konsultacyjno-Profilaktycznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” jest propagowanie i udostępnienie osobom (uzależnionym, eksperymentującym, rodzicom, opiekunom prawnym, pedagogom) z powiatu sępoleńskiego miejsca kontaktu z certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, prowadzenie dyżurów 2 razy w tygodniu po 2 godziny oraz przeprowadzanie szkoleń pn. „Konsekwencje kontaktu z dopalaczami i narkotykami” dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, domów dziecka oraz świetlicy terapeutycznej. Planowane działania mają na celu: podnieść wiedzę oraz świadomość mieszkańców dotyczącą niebezpieczeństwa kontaktu z dopalaczami i narkotykami, zminimalizować przyzwolenie rówieśnicze na kontakt z narkotykami, zmienić świadomość młodych ludzi na temat mitów dotyczących środków odurzających.

Siedziba Punktu mieści się przy ul. Szkolnej 8 w Sępólnie Krajeńskim. Dyżury prowadzone są dwa razy w tygodniu – poniedziałek w godz. 1600-1800 i w czwartek 800-1000. Osoby zainteresowane więcej informacji mogą uzyskać dzwoniąc pod numer: 606-806-117. Zapraszamy do współpracy!