Rekrutacja do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim oraz Centrum Sportu i Rekreacji  w Sępólnie Krajeńskim w związku z realizacją projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL nr RPKP.09.02.01-04-0017/18 ogłaszają nabór uczestników do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące wsparcie:

  • Poradnictwo psychospołeczne – poradnictwo rodzinne
  • Poradnictwa psychospołecznego – poradnictwo prawne
  • Asystenci rodziny
  • Poradnictwo psychospołecznego – psycholog/terapeuta
  • Warsztaty IT
  • Spotkania z coachem
  • Warsztat ABC przedsiębiorczości
  • Doradztwo zawodowe
  • Trening kompetencji społecznych
  • Trening kompetencji rodzicielskich
  • Warsztat rozwoju lokalnego z treningiem twórczego myślenia
  • Szkolenia zawodowe – zwracamy koszty dojazdu na szkolenia zawodowe
  • Stypendia stażowe
  • Kursy prawa jazdy
  • Wyjazdy edukacyjne

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W trakcie realizacji projektu  zapewniamy opiekunów dla dzieci uczestników projektu podczas szkoleń/warsztatów.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Stowarzyszeniu Dorośli –Dzieciom pod nr telefonu  606 465 124.

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

                 Sławomir Jaskulski

Do pobrania:

Dane osobowe – formularz

Deklaracja udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Regulamin projektu