Rekrutacja – termin II

REKRUTACJA – II TERMIN!!!

Wskazane w regulaminie projektu i regulaminie rekrutacji terminy składania dokumentów w projekcie wydłuża się do  31 stycznia 2019 roku  do godziny 10.00

Ogłoszenie o naborze do projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim oraz Centrum Sportu i Rekreacji  w Sępólnie Krajeńskim w związku z realizacją projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL nr RPKP.09.02.01-04-0017/18 ogłaszają nabór uczestników do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące wsparcie:

 • Poradnictwo psychospołeczne – poradnictwo rodzinne
 • Poradnictwa psychospołecznego – poradnictwo prawne
 • Asystenci rodziny
 • Poradnictwo psychospołecznego – psycholog/terapeuta
 • Warsztaty IT
 • Spotkania z coachem
 • Warsztat ABC przedsiębiorczości
 • Doradztwo zawodowe
 • Trening kompetencji społecznych
 • Trening kompetencji rodzicielskich
 • Warsztat rozwoju lokalnego z treningiem twórczego myślenia
 • Szkolenia zawodowe – zwracamy koszty dojazdu na szkolenia zawodowe
 • Stypendia stażowe
 • Kursy prawa jazdy
 • Wyjazdy edukacyjne

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W trakcie realizacji projektu  zapewniamy opiekunów dla dzieci uczestników projektu podczas szkoleń/warsztatów.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Stowarzyszeniu Dorośli –Dzieciom pod nr telefonu  606 465 124.

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

                 Sławomir Jaskulski

Dane osobowe – formularz

Deklaracja udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Regulamin projektu