Rodzicu, to warto wiedzieć!

Jakie formalności muszą spełnić rodzice po narodzinach dziecka oraz jakie przysługują im prawa? – to zagadnienie było tematem spotkania w Szkole Rodzenia, które odbyło się 1 marca br.

Dla wielu osób, które po raz pierwszy zostały rodzicami, formalne procedury związane z przyjściem na świat dziecka, nie są do końca znane. Wychodząc naprzeciw informacyjnym potrzebom, w trakcie zajęć omówione zostały kwestie związane z rejestracją dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, zgłoszeniem do ZUS-u, a także prawa i obowiązki rodziców, ubezpieczenia, urlopy, zasiłki i dodatkowe świadczenia im przysługujące.

Zapraszamy na kolejne spotkanie!