ROZEZNANIE RYNKU – zapytanie o cenę

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z rozeznaniem rynku/szacowaniem wartości zamówienia w zakresie kursów zawodowych dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedno miejsce w niżej opisanych kursach.

Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedno miejsce na kursie osobno dla kursu kucharza i osobno dla kursu opiekunki. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 25 marca 2022r.

Przedmiot rozeznania rynku:

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest oszacowania wartości 16 kursów zawodowych dla uczestników projektu wg poniższego opisu:

 

 1. KURS – Kucharz małej gastronomii – 156 godzin – 8 osób – czas trwanie kursu – 1 miesiąc
 1. Cel kursu: przygotowanie do pracy na stanowisku kucharza małej gastronomii
 2. Czas trwania kursu co najmniej 156 godzin, w tym 90 godzin zajęć praktycznych
 3. Adresaci:  osoby planujące podjęcie pracy w gastronomii, kuchni z aktualnymi badaniami sanitarno-epidemiologicznymi
 4. Kurs zakończony egzaminem walidacyjnym i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień

 

Program kursu (nie mniej niż):

 • szkolenie BPH
 • wymogi systemu HACCP
 • zasady żywienia
 • wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • podstawy sztuki kulinarnej
 • systematyka składników mięsnych i jarskich
 • typologia potraw-
 • metodologia przyrządzania potraw jarskich
 • przepisy kulinarne kuchni staropolskiej i międzynarodowej
 • sposoby serwowania dań
 • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem poznanych metod i przepisów
 • obsługa kasy fiskalnej
 • rozwój umiejętności interpersonalnych

 

 1. KURS – Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – 280 godzin – 9 osób – czas trwania kursu 1,5 miesiąca
 1. Program nauczania kursowego zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 3. Czas trwania kursu  co najmniej 280 godz., w tym co najmniej 80 godz. praktyk zawodowych
 4. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie  z aktualnymi badaniami sanitarno-epidemiologicznymi
 5. Założenia organizacyjno – programowe.  Program „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” został opracowany o Ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 326 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub Klubie Dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 368 ze zm).
 6. Kurs zakończony egzaminem walidacyjnym i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień

 

Program kursu:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Kompetencje opiekuna dziecka
 • Praktyka zawodowa

 

Do ceny poszczególnych kursów należy doliczyć:

 • koszty przerwy kawowej – dla szkoleń trwających od 4 do 6 godzin dziennie (kawa, herbata, drobne przekąski – ciastka, paluszki, itp.)
 • koszt przerwy obiadowej i kawowej – dla szkoleń trwających powyżej 6 godzin dziennie (kawa, herbata, drobne przekąski – ciastka, paluszki, itp., obiad jednodaniowy – (obiad składający się z co najmniej sztuki mięsa/ryby, ziemniaków lub frytek, surówki – raz na pięć dni szkoleniowych dopuszcza się pierogi, naleśniki, itp.)

UWAGA!!!! Do ceny kursów nie należy doliczyć badań Medycyny Pracy i sanitarno-epidemiologicznych – SĄ TO KOSZTY ZAMAWIAJĄCEGO!!!!!!

 

W przypadku realizacji kursów poza terenem Sępólna Krajeńskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursów bezpłatny transport do miejsca przeprowadzania kursu i z powrotem.

 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 20 czerwca 2022 roku.