Rozstrzygniecie zapytania ofertowego NR 01/DDS/2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego NR 01/DDS/2018 na wybór dostawcy wyposażenia bazy dydaktycznej szkół w Gminie Sicienko realizowanego w projekcie „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”,  dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP 10.01.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

wyłoniono ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów do realizacji zadania firmę:

KLADREW

ul.3-go Maja 17/6

83-300 Kartuzy


Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dorośli – Dzieciom

Sępólno Krajeńskie, dnia 15 października 2018 roku