Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego NR 02A/DDN/2017


W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego NR 02A/DDN/2017 na wybór dostawcy wyposażenia bazy dydaktycznej szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w projekcie  „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”, dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  dofinansowanego ze środków EFS wyłoniono ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów do realizacji zadania firmę:

Nowa Szkoła z siedzibą w Łodzi

Sępólno Krajeńskie, dnia 28 lutego 2018 roku

 

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

                      Sławomir Jaskulski