Rozwiązywania Konfliktów – Mediacje i negocjacje w szkole – 2 dniowe szkolenie dla nauczycieli

W dniach 12,16 stycznia br. (gr. 1) i 19,20 stycznia br. (gr. 2) odbyły się kolejne szkolenia w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko- edycja 3” , które odbywały się w szkołach w Kruszynie i Wojnowie. Szkolenia odbyły się w twórczej, miłej, ale też merytorycznej atmosferze.
Uczestnicy uczestniczyli w module szkoleniowym  „Rozwiązywania Konfliktów – Mediacje i negocjacje w szkole”. Główne założenia struktury modułu  polegały na analizie i przyswojeniu technik i metod rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych wśród młodzieży. Duży nacisk w pracy indywidualnej i grupowej położono na kwestię komunikacji, a więc komunikat JA, TY, aktywne techniki słuchania oraz umiejętność rozkodowania intencji nadawcy. Deficyty w poziomach komunikacji bardzo często rzutują na to co pomiędzy ludźmi się wydarzy. Konkretne metody pracy mediacyjnej i negocjacyjnej różnią się w znacznym stopniu od tego co stosuje się w choćby w sporach biznesowych. W szkole ważną rolę pełni koncyliator, a więc osoba podobnie jak mediator bezstronna, jednak w konkretnych sytuacjach konfliktowych koncyliator pomaga zwaśnionym osobom w poszukiwaniu rozwiązań. I właśnie te specyficzne metody, takie też jak moderacja, admonicja czy inkwizycja przyporządkowane do realiów szkolnych były szczególnie analizowane w formie ćwiczeń oraz wymiany doświadczeń poszczególnych nauczycieli ze swojej pracy z uczniami.
Dużo było też zadań opartych na autoanalizie swoich zasobów, wiedzy, doświadczeń i możliwości wykorzystania przy metodach koncyliacyjnych  lub mediacyjnych.
Uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat doboru przykładów, ćwiczeń oraz stopniowania skali trudności poszczególnych zadań grupowych i pracy indywidualnej. Na podkreślenia zasługuje też zaangażowanie nauczycieli biorących udział w szkoleniu. Wszystkich cechowała postawa kreatywnego podejścia do problematyki, poziom relacji, informacji zwrotnych oraz uwagi dla siebie w interakcjach zasługiwał na bardzo wysoką ocenę.