Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej w Gminnym Centrum Informacji

W Gminnym Centrum Informacji przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim 15 grudnia br. odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom z obszaru orientacji zawodowej.

Uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych już niebawem będą musieli podjąć decyzję, którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać – często jest to wybór determinujący kolejne kroki w ścieżce rozwoju i kariery, czyli wybór zawodu, studiów. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, podczas spotkania podjęliśmy próbę określenia predyspozycji zawodowych poprzez refleksję nad zainteresowaniami oraz temperamentem.

Zainteresowania sprzyjają nabywaniu wiedzy oraz kształtowaniu się pewnych umiejętności – człowiek łatwiej zapamiętuje i uczy się treści, które są dla niego interesujące i chętniej też podejmuje w ich obszarze działania. Zainteresowania często rzutują na wybór i ukończenie szkoły – mają wpływ na decyzję o zawodzie i poziom zadowolenia z wykonywanej pracy. Temperament stanowi istotne kryterium wyboru zawodu, ponieważ wpływa na aktywność człowieka i przejawia się w jego stylu pracy, w sposobie reagowania na różne sytuacje i przeżywania emocji. Znajomość własnego temperamentu stanowi ważny czynnik wspierający podejmowanie decyzji zawodowej.

Mamy nadzieję, że wiedza przekazana w trakcie spotkania poświęconemu orientacji zawodowej okaże się dla uczniów przydatna, a zdobyte wskazówki przyczynią się do podjęcia najkorzystniejszej dla nich decyzji.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.