Spotkanie z ratownikiem medycznym

gmina, sd-d16 października 2019 r. na zajęciach w Szkole Rodzenia gościliśmy ratownika medycznego, który opowiedział i zaprezentował uczestnikom, jak prawidłowo dokonać oceny stanu zdrowia poszkodowanej osoby i w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy.
Podczas zajęć ratownik medyczny przedstawił instruktaż prawidłowego udzielania pierwszej pomocy noworodkom, dzieciom i dorosłym. Działania resuscytacyjne wykonuje się do momentu powrotu widocznych oznak życia albo do przyjazdu służb ratunkowych.
Ta wiedza i umiejętności mogą okazać się na wagę życia w sytuacji, kiedy staniemy się świadkami niebezpieczeństwa. Należy zawsze starać się zachować opanowanie i w razie takiej konieczności powiadomić służby ratunkowe i stosować się do poleceń dyspozytora medycznego.

Zadanie realizowane w ramach projektu Szkoła Rodzenia „Mamo, tato tu jestem VI” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. Projekt finansowany ze środków Gminy Sępólno Kraj.