Stany przejściowe – adaptacja noworodka do nowych warunków życia

gmina, sd-d

Stany przejściowe u noworodka, czyli fizjologiczne zmiany, które występują u dziecka w wyniku przystosowania do życia poza łonem matki były tematem spotkania w Szkole Rodzenia, które odbyło się 2 czerwca br.

Najczęstsze stany przejściowe pojawiające się u większości noworodków w różnym natężeniu to: żółtaczka fizjologiczna, stolec przejściowy, rumień skóry, płaskie naczyniaki, niedrożność kanalików łzowych, a także fizjologiczny spadek masy ciała. Stany przejściowe są wynikiem niedojrzałości organizmu, nie powodują one zagrożenia dla zdrowia dziecka, ale należy je obserwować.

Zapraszamy na kolejne spotkanie!

Zadanie Szkoła Rodzenia „Mamo, tato tu jestem IV” realizowane przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. finansowane jest ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.