Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w trosce o ochronę środowiska powiatu sępoleńskiego

gg

logotyp-01

Stowarzyszenie “Dorośli-Dzieciom” w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęło realizację szeregu inicjatyw obywatelskich związanych z zachowaniem i zabezpieczeniem walorów przyrodniczych powiatu sępoleńskiego, jak i ochrony zagrożonych w nim elementów środowiska naturalnego. W zasięgu przeprowadzanych działań jest m.in. wyposażenie terenu powiatu w budki lęgowe dla ptaków, stworzenie ogródków dendrologicznych i minitężni, roślinna ekspansja EKO-GAJU oraz budowa ekoparkingów. Poprzez podejmowane działania chcemy chronić i eksponować walory przyrodnicze naszych terenów oraz zainteresować środowiskiem naturalnym i zintegrować wokół różnorodnych inicjatyw społeczność lokalną.

Jeśli interesujesz się ekologią i chcesz na bieżąco relacjonować nasze postępy, szczegółowe informacje znajdziesz na facebookowym profilu Ekologiczne Inicjatywy Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.