Święty Wawrzyniec – Patron Gminy Sępólno Krajeńskie

logo

W Punkcie Informacji Turystycznej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim  17.08.2017 r. odbyły się zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci pn. „Święty Wawrzyniec – Patron Gminy Sępólno Krajeńskie”.

Podczas zajęć została omówiona prezentacja multimedialna, która zawierała najważniejsze informacje na temat św. Wawrzyńca.  Wizerunek Świętego Wawrzyńca z żółtą aureolą, w ornacie koloru żółto-czerwonego i ciżmach koloru czerwonego trzymającego w prawej ręce kratę jest umieszczony na niebieskim tle w herbie naszej Gminy. Św. Wawrzyniec jest czczony jako patron ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy. Przedstawiany jest najczęściej z kratą (rusztem) w ręce, na której był męczony i gałązką palmy, symbolem swego męczeństwa. Uczestnicy podczas zajęć z rozsypanki układali oraz kolorowali jego wizerunek. Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia już w wrześniu!

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.