Szacowanie wartości zamówienia kurs zawodowy OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z rozeznaniem rynku/szacowaniem wartości zamówienia w zakresie kursów zawodowych dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedno miejsce w kursie OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedno miejsce na kursie opiekunki. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 18 stycznia 2019 r.

Szczegóły dotyczące kursu:

  1. Program nauczania kursowego zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  2. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  3. Czas trwania kursu – 280 godz., w tym 80 godz. praktyk zawodowych
  4. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157).
  5. Założenia organizacyjno – programowe. Program „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” został opracowany o Ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub Klubie Dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).

PLAN NAUCZANIA

  1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
  2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  4. Kompetencje opiekuna dziecka
  5. Praktyka zawodowa

Termin rozpoczęcia kursów: styczeń/luty 2019 rok

Miejsce realizacji kursu: Sępólno Krajeńskie.

KURS zakończony egzaminem i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień!!!! Koszty wydania certyfikatu/zaświadczenia należy doliczyć do ceny kursu.

Informację o cenie za jedno miejsce na kursie na podanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „KURS   OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku.

W ramach zamówienia planuje się 2 osoby na kursie.

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”