Szacowanie wartości zamówienia – ubezpieczenie uczestników

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie ubezpieczenia uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny za ubezpieczenie uczestników (ceny jednostkowej – za jednego uczestnika) na poniższych warunkach.

Informacje do ubezpieczenia:

 1. Ubezpieczający : Stowarzyszenie “Dorośli-Dzieciom”
 2. Liczba osób :76
 3. Okres ubezpieczenia: czas realizacji projektu  listopad  2017- 31.07.2019 ,
 4. Zamieszkanie :gmina Sępólno Krajeńskie
 5. Płeć: 26 mężczyzn, 50 kobiet (wartości szacowane)
 6. Niepełnosprawność : 5 osób (orzeczenie o niepełnosprawności warunkujące udział w projekcie, osoby zapisane w PUP jako poszukujące pracy)
 7. Wiek osób od 19 lat do 65 profil osób: uczestnicy projektu Centrum Aktywności Rodziny, rekrutacja szczegółowa listopad
 8. Osoby zagrożone ubóstwem lub i wykluczeniem społecznym ( matki powracające na rynek pracy, osoby długotrwale wykluczone z rynku pracy, osoby z rodzin dysfunkcyjnych,
 9. Każdy z uczestników będzie uczestniczył w co najmniej 2 formach wsparcia.
 10. Formy wsparcia:
 11. Warsztaty psychospołeczne rodzicielskie
 12. Warsztaty psychospołeczne rozwoju lokalnego
 13. Asystenci rodzinni
 14. Coaching
 15. Animacje z rodzinami (plastyczne, sportowe, gry i zabawy)
 16. 4 wyjazdy na wycieczki autokarowe – Toruń, Fojutowo, Bydgoszcz, itp.)
 17. Doradztwo zawodowe
 18. Szkolenia zawodowe : 20 osób (profil szkolenia będzie ustalony po diagnozie coacha i doradcy zawodowego)
 19. Staże: 20 osób staże przez 4-m-ce

Minimalne warunki ubezpieczenia:

Zakres ochrony ograniczony – zajęcia, droga do i z zajęć

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku  –  40 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu –  40 000 zł

Pobyt w szpitalu –14 560 zł/40zł/dzień

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty

przeszkolenia zawodowego inwalidów – 12 000 zł

Koszty leczenia –1 000 zł

Koszty pogrzebu – 5 000 zł

Pomoc assistance na terenie RP – tak

Informację o cenie ubezpieczenia jednego uczestnika na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy:

carpal@wp.pl

wpisując w temacie „Zapytanie ubezpieczenie” w terminie do dnia 26 listopada 2017 roku.

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”