Szkoła Rodzenia: o komórkach macierzystych i dolegliwościach pierwszego okresu porodu

Na zajęciach w Szkole Rodzenia, które odbyły się 10.02.2016 r., rozmawialiśmy m.in. o komórkach macierzystych.
Posiadają one możliwość regeneracji różnych tkanek w organizmie, ponieważ w przeciwieństwie do zwykłych komórek zdolne są do samoodnowy i różnicowania się. Komórki macierzyste krwi pępowinowej można pobrać wyłącznie podczas porodu. Zabieg, który trwa ok. 5 minut, jest bezbolesny zarówno dla matki, jak i dla dziecka, ponieważ dokonuje się go po odpępnieniu noworodka.
Przybyli na spotkanie rodzice uzyskali ważne informacje dotyczące nie tylko bankowania krwi pępowinowej, ale także niefarmakologicznych form radzenia sobie z dolegliwościami pierwszego okresu porodu, które stanowiły temat drugiej części zajęć.

Zapraszamy na kolejne spotkanie!