Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”

Bez tytułuOd czerwca 2017 roku w szkołach na terenie Gminy Nakło nad Notecią trwają  szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”.

Szkolenia przeprowadzone w roku 2017 to:

  1. Wyjść poza ramy – zajęcia twórczego myślenia w gimnazjum POZIOM PODSTAWOWY I ZAAWANSOWANY
  2. Jak uczyć dziecko odkrywania świata – zajęcia z twórczego myślenia w szkole podstawowej
  3. Młodzi odkrywcy -jak prowadzić zajęcia matematyczno-przyrodnicze w szkole podstawowej
  4. Młodzi odkrywcy -jak prowadzić zajęcia matematyczno-przyrodnicze w gimnazjum
  5. Coaching i tutoring w szkole
  6. Funkcjonowanie w szkole dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera, FAS, RAD- programy pomocy i wsparcia
  7. Budowanie kontaktu i motywowanie do działania dziecka z trudnościami szkolnymi
  8. Tworzenie i praca metodą projektów
  9. Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna umożliwiająca szersze rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów

W szkoleniach w 2017 roku wzięło udział łącznie 135 nauczycieli ze szkół objętych projektem.

Szkolenia mają na celu przygotowanie  nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami zgodnie z przeprowadzona diagnozą, prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem metod aktywnych i interaktywnych wykładów.