Szkolenie nauczycieli w ramach projektu

logo-sicienko
W ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” zakończyły się już następujące szkolenia dla nauczycieli:
1. Młodzi odkrywcy -jak prowadzić zajęcia matematyczno-przyrodnicze, w którym uczestniczyło 19 nauczycieli.

2. Coaching i tutoring w szkole, w którym uczestniczyło 17 nauczycieli.
Szkolenia mają na celu przygotowanie  nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami zgodnie z przeprowadzona diagnozą, prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem metod aktywnych i interaktywnych wykładów.
Kompetencje nabyte w trakcie szkoleń pomagają nauczycielom w prowadzeniu zajęć dla uczniów.