Szkolenie – „Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK (obsługa robota EMYS)”

Dnia 18 lutego w Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2” odbyło się szkolenie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK (obsługa robota EMYS)”.

W szkoleniu wzięło udział pięciu nauczycieli, którzy zdobytą wiedzę będą wykorzystywać na zajęciach z uczniami. Szkolenie dało wszystkim ogromną radość i satysfakcję.