Techniki Informacyjno-Komunikacyjne w pracy dydaktycznej – 2 dniowe szkole nie dla nauczycieli

W dniach 2 i 16 grudnia 2023 r. (gr. 1) oraz 13 i 27 stycznia 2024 r. (gr. 2) odbyły się kolejne szkolenia pn.  Techniki Informacyjno-Komunikacyjne w pracy dydaktycznej w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko- edycja 3” . Szkolenia odbyły się w formie online przy wykorzystaniu platformy Click meeting.

W trakcie szkoleń uczestnicy zapoznali się z:

  • podstawowymi narzędziami TIK takimi jak: Canva, Forms, Climphamp, Kahoot, Mindmeister, Padlet
  • zasadami tworzenia sieci współpracy przy zastosowaniu TIK
  • narzędziami sztucznej inteligencji możliwymi do wykorzystania w edukacji, np. ChatGPT
  • narzędziami i metodami rozwijającymi współpracę w grupie.

Uczestniczy szkolenia nabyli i utrwalili posiadaną wiedzę oraz poszerzyli znacznie umiejętności miękkie. Uczestnicy szkolenia wyróżniali się bardzo dużym zaangażowaniem w trakcie zajęć, odznaczali się samodzielnością działań, pomysłowością i kreatywnością. Wszystkie zadania wykonywali starannie i terminowo. Bardzo dobrze współpracowali zespołowo i wspomagali innych członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań. Ponadto wykazali się umiejętnością dokonania rzetelnej oceny koleżeńskiej.