TERAPEUTA – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny” Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia/rozeznaniem rynku w zakresie usług terapeutycznych dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę usługi terapeuty.

Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedną godzinę usługi. W ramach projektu planuje się 195 godzin poradnictwa.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 15 listopada 2021 r.

Informację o cenie za jedną godzinę świadczenia usług terapeuty na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „TERAPEUTA- szacowanie wartości zamówienia”.

Informacje dodatkowe:

Do obowiązków terapeuty zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomoc uczestnikowi z problemami w odnalezieniu się w życiu na nowo. Poprzez swoje zachowanie trener dba o dobro uczestnika, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne. Terapeuta pracuje z osobami uzależnionymi i znajdującymi się w grupie ryzyka. Do zadań terapeuty zajęciowego należą:

  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z uczestnikiem oraz jego rodziną, a także środowiskiem
  • analiza deficytów beneficjenta i jego rodziny w obszarze uzależnień od alkoholu, narkotyków, Internetu, telefonu, uzależnień behawioralnych – zespołu objawów związanych z utrwalonym wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności w celu uzyskania stanów powiązanych z euforią (zakupoholizm, seks, jedzenie)
  • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta
  • planowanie indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości uczestnika
  • organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania uczestnika oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym
  • dokumentowanie i monitorowanie procesu terapeutycznego
  • współpraca z lekarzami odpowiedzialnymi za uzależnienia
  • wykonywanie wraz z uczestnikiem zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • udzielanie wsparcia w procesie odzyskiwania przez uczestnika sił fizycznych lub psychicznych

Terapeutą powinna być osoba, która ukończone szkolenie z zakresu uzależnień lub uzyskany certyfikat specjalisty terapii uzależnień, wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe.

Z poważaniem
Sławomir Jaskulski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”