TERAPEUTA – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie usług terapeutycznych dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę usługi terapeuty. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na wskazany poniżej adres mailowy cenę za jedną godzinę pracy terapeuty. W ramach projektu planuje się około 260 godzin realizowanych w okresie od 9 września 2019 do 31 sierpnia 2020 roku w terminach ustalanych w okresach miesięcznych

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 3 września 2019 roku.

Informację o cenie za jedną godzinę usług terapeutycznych  na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy:

carpal@wp.pl wpisując w temacie „TERAPEUTA – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 3 września 2019 roku.

UWAGA: godzina = 60 minut

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”