Terapia pedagogiczna grupa 1 SP2

Podczas zajęć terapii pedagogicznej uczniowie rozwijają swoje umiejętności w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej oraz grafomotoryki.

Uczestnicy zajęć efektywnie doskonałą podstawowe umiejętności szkolne, takie jak: czytanie, pisanie i liczenie. Dzieci ćwiczą też spostrzegawczość, koncentrację uwagi oraz doskonałą funkcje analizatora wzrokowego i słuchowego. Grupa dużą radością uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych oraz muzyczno – ruchowych z użyciem chusty animacyjnej, woreczków gimnastycznych, piłek czy dysków sensorycznych. Uczestnicy chętnie pokonują przygotowywane przez siebie “Tory z przeszkodami”, rozwijając przy tym kreatywność, orientację w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni. Nasze zajęcia przebiegają w bardzo przyjaznej i wesołej atmosferze.

mgr Anna Krupińska