Terapia pedagogiczna grupa 4 SP2

Na zajęciach z terapii pedagogicznej podejmujemy działania mające na celu usuwanie następstw niepowodzeń szkolnych, do których zaliczyć można: lęki przed czytaniem i pisaniem, poczucie niskiej wartości, zaniżoną samoocenę, brak wiary we własne siły, spadek motywacji do nauki, poczucie odrzucenia i osamotnienia, konflikty w kontaktach z rówieśnikami, kłopoty z organizacją złożonych działań i z zagospodarowaniem czasu oraz zaburzenia uwagi.

mgr Beata Witusińska