Terapia pedagogiczna SP2

Minął już kolejny kwartał spotkań w ramach projektu „Terapia pedagogiczna”, w których wzięło udział siedmioro uczniów uczęszczających do 2 klas piątych. Na zajęciach usprawniano funkcje percepcyjno – motoryczne, grafomotoryczne, społeczne oraz koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową.

Uczniowie wielokrotnie mieli okazję aby wyjechać na wycieczkę m.in. do papugarni, Zoo czy też  wziąć udział w zajęciach przyrodniczo – badawczych z mikroskopami. Podczas zajęć stymulowano poznawczy rozwój ucznia, poszerzano zasoby słowno – pojęciowe mowy, kształcono słuch fonematyczny, stymulowano doskonalenie pamięci wzrokowej. Praca polegała również na niwelowaniu napięć emocjonalnych, wzmacnianiu poczucia własnej wartości ucznia. Należy wspomnieć również o tym, iż dzieci doskonale poradziły sobie z przygotowaniem upominków na Dzień Mamy oraz z pieczeniem babeczek.

Na zajęciach wykorzystywano zakupione pomoce dydaktyczne i gry edukacyjne: planszowe, multimedialne, prezentacje, materiały do ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjno – motoryczne (pisaki 3D). Kompensowano braki w zakresie poszczególnych funkcji w oparciu o mocne strony ucznia, umożliwiono wszechstronny rozwój. Wypracowano właściwą motywację do nauki. Usprawniano pamięć, koncentrację i uwagę, opanowywano technikę dokładnego czytania, prawidłowe rozumienie treści, zasady eksperymentowania. W doskonałych humorach przy słodkim poczęstunku powiedzieliśmy sobie do zobaczenia po wakacjach.

mgr Iwona Sobczak