„The Key to Connection” – warsztaty ruchowe

W sobotę 20 listopada w Sępólnie odbyły się już ostatnie warsztaty ruchowe dla młodzieży w ramach międzynarodowego projektu „The Key to Connection”, w którym od ponad dwóch lat bierze udział Stowarzyszenie “Dorośli – Dzieciom”.

Projekt zakładał wypracowanie metod i technik z zakresu edukacji kinestetycznej, które urozmaicą i uatrakcyjnią przyswajanie wiedzy przez dzieci i młodzież. Edukacja kinestetyczna czyli edukacja poprzez ruch jest elementem, na który nie zwraca się szczególnej uwagi w procesie formalnej edukacji, a wiele opracowań naukowych wskazuje na zbawienny wpływ ruchu na rozwój (nie tylko fizyczny!) dzieci i młodzieży. Pomysłodawcy i realizatorzy projektu przez realizację konkretnych działań chcieli też odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajduje się tytułowy „klucz do połączenia” (ang: the key to connection) edukacji pozaformalnej z formalną, z którą mamy do czynienia na co dzień , w szkole. Zadanie okazało się nie łatwe, ponieważ nie łatwe jest wprowadzenie elementów ruchowych w sztywne ramy programu tradycyjnej szkoły, jednak nie jest to zadanie niewykonalne. Szkoła dbająca o ucznia to taka, która dba nie tylko o przyswojenie regułek, wzorów i pojęć, ale również o szeroko pojęty rozwój. Taką szansę daje wprowadzenie elementów ruchu do zajęć lekcyjnych.

Podczas warsztatów z 20 listopada, instruktorki Marta Zawadzka i Małgorzata Skusa reprezentujące Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu (organizację partnerską w tym projekcie) zaproponowały uczestnikom udział w przeróżnych zadaniach ruchowych, opierających się na kreatywności i improwizacji osób biorących w nich udział. Na pozór „dziwne” pozycje, wyginanie ciała, obserwacja innych osób, poddawanie się własnym odczuciom i odzwierciedlanie ich w ruchu, miały otworzyć uczestników nie tylko na własne doznania i towarzyszące im emocje, ale – w szerszej perspektywie – na otwartość na inne osoby, zrozumienie i akceptację zachowań i potrzeb innych osób i własnych. Opinie wyrażane przez uczestników warsztatów dały obraz drobnych zmian w ich działaniach, które – być może – są początkiem jakiejś większej zmiany, większej otwartości, śmiałości i poczucia własnej wartości, bez których w dzisiejszych czasach może być trudno się odnaleźć i osiągać wyznaczone cele. I to jest właśnie największa wartość tych warsztatów i projektu w ogóle. Fakt, że sami młodzi ludzie mają świadomość zmian, które w nich zachodzą i wiedzą, że mogą one mieć pozytywny wpływ na ich działania w przyszłości, a skoro takie wnioski się pojawiają, to znaczy, że takie projekty mają sens i warto iść w tym kierunku.

Projekt finansowany z Programu Erasmus +, który od lat jest czołowym programem Komisji Europejskiej wspierającym działania edukacyjne w formie, którą ogranicza tylko wyobraźnia, więc jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w zdobyciu grantu na niezwykłe międzynarodowe przedsięwzięcia, koniecznie powinien zajrzeć na stronę www.erasmusplus.org.pl

K2C logo

Erasmus+ logo

youth-republic-latvia