„Trampolina rozwojowa” – projekt grantowy IX edycji konkursu „Na dobry początek!”

bgk

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. ogłasza nabór dzieci w wieku od 2-4 lat na zajęcia realizowane w ramach projektu pt. „Trampolina rozwojowa” realizowanego w ramach IX edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” finansowanego ze środków Fundacji BGK.

Projekt „Trampolina rozwojowa” realizowany będzie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Kraj. przy ul. Młyńskiej 33. W projekcie wsparcie otrzymają dzieci w wieku od 2-4 lat z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które nie uczęszczają do Żłobka, Klubu Dziecięcego, przedszkola oraz niekorzystające z innych form dziennej opieki.

Celem projektu „Trampolina rozwojowa” jest przede wszystkim wsparcie najmłodszych dzieci z obszaru zdegradowanego w Gminie Sępólno Krajeńskie.

W ramach projektu dzieci i ich rodzice/opiekunowie wezmą udział w różnorodnych zajęciach m.in.:

  • „Projekty badawcze – mali badacze” zajęcia dla dzieci w formie aktywności przy wykorzystaniu nowatorskich metod pracy;
  • „Ojomiki”:

* logopedyczny – stymulowanie rozwoju mowy, wykrywanie i korygowanie wad wymowy;

* rehabilitacyjny – wczesne wykrywanie nieprawidłowości ruchowych i wad postawy, zwiększanie umiejętności psychoruchowych dziecka, usprawnianie motoryki i rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej;

* sensoryczny – zabawy wielozmysłowe;

  • „Baby Caffe” – spotkania dla dzieci i rodziców.

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Trampolina rozwojowa” są bezpłatne. Zapisów dokonywać można w siedzibie Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Kraj. przy ul. Młyńskiej 33 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-16:00 lub telefonicznie pod numerem telefonu 728-212-875 lub 52/519-05-33.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 🙂