Trening kompetencji społecznych

W ramach projektu „Centrum Aktywności Rodziny” odbywają się treningi kompetencji społecznych. Podczas ostatniego spotkania zajmowaliśmy się umiejętnością aktywnego słuchania. Istotą aktywnego słuchania jest szczególne nastawienie na rozmówcę.
Posługując się różnymi słowami, musimy mieć świadomość, że każdy z nas ma prawo je sobie inaczej wyobrażać. Np. kiedy przywołamy na myśl jabłko, ktoś może zobaczyć w swej wyobraźni czerwone jabłuszko z ogonkiem, ktoś inny zobaczy np. zieloną papierówkę. Czy kogoś wyobrażenie jest lepsze? Nie, są po prostu różne, lecz obydwa poprawne. Dlatego podczas treningu szlifowaliśmy umiejętność precyzowania myśli i tworzenia jasnych komunikatów. Dzięki niej uda się uniknąć wielu nieporozumień.