Trening kompetencji społecznych – gr. I i II

logo-sicienko
W ramach projektu zakończył się trening kompetencji społecznych dla dwóch grup uczestników.

Trening kompetencji społecznych jest podstawowym etapem rozwoju uczestników  w projekcie.

Uczestnicy poznają się, integrują ,  budują swoje pierwsze relacje, poznają swoje wartości, rozwijają umiejętności aktywnego słuchania, doprecyzowywania nadawanych informacji i udzielania informacji zwrotnych.  Uczą się szacunku dla różnorodności, poznają techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach i nawiązywania nowych relacji w najbliższym środowisku. Stawiają pierwsze kroki w poznawaniu siebie i otwarciu się na innych.