Trening Umiejętności Społecznych

2 marca 2017 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej odbyli szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych”.