Trening Umiejętności Społecznych

2 marca 2017 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej odbyli szkolenie “Trening Umiejętności Społecznych”.