Treningi kompetencji społecznych

W ramach projektu „Przez WTZ do zatrudniania IV” odbywają się treningi kompetencji społecznych podczas których uczestnicy rozwijają swoje umiejętności społeczne, komunikacyjne, emocjonalne i poznawcze.

Do tej pory kształtowali umiejętność planowania i dokonywania zakupów. Dowiedzieli się jakie sprawy można załatwić w różnych miejscach jak bank czy poczta. Na zajęciach z planowania dnia uczestnicy zdobywali umiejętność prawidłowego zarządzania swoim czasem. Dowiedzieli się co to znaczy „złodziej czasu”, podczas burzy mózgów podawali przykłady. Razem stworzyli efektywny plan dnia. Na następnych zajęciach kształtowali umiejętność pracy w grupie, budowania zaufania i umiejętności współpracy. Podczas pracy grupowej uczyli się nawiązywać współpracę i ustalać zasady do wykonania wspólnego zadania. Dowiedzieli się jak współpracować ze sobą nie wywołując konfliktów i nie naruszając praw innych. Poznali definicję empatii, dowiedzieli się w jaki sposób komunikować się w stosunku do innych osób w sposób empatyczny. Poszerzali również świadomość własnych zalet i umiejętności. Ćwiczyli również umiejętność prezentowania własnej osoby. Uczyli się i doskonalili przy tym umiejętność stawiania sobie realistycznych celów, możliwych do zrealizowania.

logoEFS