VII Posiedzenie Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin

18 października 2017 r. Pani Wiesława Stafiej – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczyła w Warszawie w VII Posiedzeniu Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. Odbyły się wówczas konsultacje zmian wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem” w zakresie:

  • prawa do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy,
  • zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka do 18 roku życia,
  • warsztatów terapii zajęciowej.

24 października 2017 r. Pani Kierownik uczestniczyła w konsultacjach społecznych w Warszawie dotyczących nowej ustawy o funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej.

23032447_1373395596119314_6689667335407385718_n