W Szkole Rodzenia powitaliśmy nowo narodzone dzieci!

Podczas spotkania, które odbyło się 16 grudnia w Szkole Rodzenia, z wielkim entuzjazmem powitaliśmy nowo narodzone dzieci.

To szczególne spotkanie stanowiło okazję do nagrodzenia rodziców uczęszczających do Szkoły Rodzenia certyfikatami ukończenia ćwiczeń z zakresu opieki i pielęgnacji noworodka oraz psychofizycznego przygotowania do porodu. Wspólnie świętowaliśmy szczęśliwe przyjście na świat maluszków, którym wręczyliśmy drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Jan Bławat, Maja Sławek, Miłosz Bratz, Agata Winowiecka, Klara Kucharczyk, Pola Mróz, Liliana Weiland to dzieci, które z wielką radością powitaliśmy!

Spotkanie przebiegło w pogodnej atmosferze. Pełne było rozmów na temat porodu oraz pierwszych dni opieki nad noworodkiem – rodzice chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i opowiadali o uczuciach, które towarzyszyły im w pierwszych, niezapomnianych chwilach spędzonych wspólnie z maleństwem.